Ik ben Caroline Dusée

Antropoloog op het gebied van Persoonlijke Groei. Schrijver, Spreker en Oprichter van Victory for Equality.

Ik verdeel mijn tijd tussen Nederland, Zuid- Afrika en vele andere landen wereldwijd. Als onderzoeker, schrijver en spreker draag ik bij aan universele thema’s als Dood en leven, Macht en geld,  Spiritualiteit en de Relatie tussen man en vrouw. Mijn werk kenmerkt zich door een diepe, persoonlijke en cultureel- internationale context te geven aan bestaande thematiek.  Ik richt me met name op individuele ontwikkeling en groei voor het persoonlijk leven. Maar mijn onderzoeken dragen vanuit daar ook bij aan grotere bewustwording omtrent maatschappelijke thema’s. Het algehele doel van mijn werk is om bij te dragen aan een grotere bewustwording in het leven van mensen en de wereld als geheel.

Thema's

Mannen

In onze samenleving en in ons persoonlijk leven, staan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen voortdurend onder druk. Op zoek naar een nieuwe balans doorbeek ik het laatste taboe en schetst aan de hand van een wereldwijd onderzoek een beeld van het verborgen verdriet van mannen. Ik spreek mannen in onder andere New York, Zuid- Afrika, Engeland en Nederland. Van zakenmannen tot gangsters en huisvaders over universele thema’s als kwetsbaarheid, prestige en geweld. De mannen vertellen over hun verhouding met vrouwen en andere mannen, over hun rol als zoon, partner en vader. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek gaat over hoe we tot verandering en een betere relatie met elkaar kunnen komen.

Dit onderzoek verschijnt in het boek: Het verborgen verdriet van de man, in November 2020, bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. De Nederlandse uitgave zal gevolgd worden door vertalingen in het Engels en Afrikaans en er komt een visuele weergave van dit onderzoek.
Spiritualiteit en Bewustwording

Onze Westerse cultuur is doordrongen van snelheid, van bewerkstellingen en effectueren, van naar buiten gericht zijn en van het ratio en het denken. Spiritualiteit en intuïtie is een vaak afgesneden deel van het dagelijks leven geworden. Terwijl spiritualiteit en intuïtief leven een enorme meerwaarde voor ons bestaan hebben. Ingegeven door mijn eigen natuur, door onderzoeken en door vele jaren bij andere volkeren te hebben doorgebracht, heb ik met een andere manier van leven kennis gemaakt. Die ons laat zien hoe we vanuit een stillere en meer intuïtieve bron kunnen leven. De betekenis van spiritualiteit in ons leven. En hoe we verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en de wereld kunnen dragen.

Geld en Macht

Door mijn eigen familie-achtergrond, en mijn jarenlange werk in arme landen, ben ik heel diep doordrongen geraakt van de meerdere kanten die geld beslaan. De donkere en lichte kant van geld, het moois wat geld kan brengen, zoals het oprichten van mijn stichting Victory for Equality met georven geld. Maar ook de negativiteit, angst en diepgewortelde machtsstructuren die vaak achter geld schuilgaan. Op professionele basis spreek ik veel over geld en transformatie.

Dood en Verlies

Mijn volgende boek zal over de dood en verlies gaan. Mijn eigen leven is diep geraakt geweest door verlies en de dood. Dit boek is deels gebaseerd op mijn eigen levensgeschiedenis, waarbij ik mijn vader en broer aan twee verschillende auto ongelukken verloor. Later stierf ook mijn stiefvader. En mijn dierbare vriend verongelukte. De dood en verlies sloeg nog meerdere keren mijn eigen gezin- en familieleven binnen. Het boek zal een ander perspectief op de dood bieden en hoe we anders en lichter kunnen kijken en omgaan met dood en verlies.

I am trying to form a bridge between the Western and Non Western world, South Africa and the Netherlands, the Wealthy and the Poor, Men and Women and the meaning of Death in Life.

CAROLINE DUSÉE

Interesse in een lezing of workshop?