Over mij

Ik ben Caroline Dusée.

Een Nederlandse cultureel antropoloog, onderzoeker, schrijver en spreker met een liefde voor andere culturen, persoonlijke groei en een het creëren van een diepere bewustwording omtrent universele thema’s.

De laatste vijftien jaar van mijn leven heb ik als onderzoeker in verschillende landen en continenten gewoond en gewerkt. Waaronder met name in Zuid- Amerika en Afrika. Op dit moment verdeel ik mijn tijd tussen Zuid- Afrika en Nederland. En soms de vele andere landen op de wereld waar ik (veld-) werk verricht.

Zelf ben ik opgegroeid in een klein dorpje op de Veluwe in Nederland. Mijn jeugd en eigen geschiedenis waren ongewoon. Ik groeide op een klein landgoed op, met een vader als antropoloog en een moeder uit een vermogende familie. Mijn liefde voor de natuur, spiritualiteit en andere culturen kwamen daar tot bloei. Maar ook het bewustzijn van de ongelijkheid op de wereld. Tevens gevormd door de vele verliezen die mij gedurende het eerste deel van mijn leven overkwamen, begon ik diepere levensthema’s te onderzoeken. Deze componenten en gebeurtenissen, zijn later de basis gebleken en de thematiek van waaruit ik werk en onderzoek doe. Evengoed als  van waaruit ik de verhalen van mensen uit andere culturen en mijn eigen ervaring en visie deel.

Belangrijker nog dan mijn reizende leven en de culturen waarin ik me verdiep, zijn voor mij de waardevolle boodschappen en diepe inzichten die ik graag wil delen en die mede uit mijn persoonlijk leven en uit mijn veldonderzoeken voortkomen.

Als onderzoeker en veldwerker breng ik veel tijd door bij lokale volkeren. Daarnaast leef ik ook voor een deel in de ‘Westerse wereld’. Door een brug te slaan tussen beide werelden, hoop ik boodschappen te kunnen brengen die dieper zijn dan de gangbare en een meer persoonlijke en ‘eigen stem’ dragen, zowel vanuit mijzelf als vanuit de culturen waarin ik werk.

De Thema's

De kernthema’s van waaruit ik werk, zijn: verhalen over het verdriet van mannen en de relatie tussen man en vrouw, de dood en verlies, geld en macht, bewustwording en spiritualiteit.

De manier waarop ik spreek, schrijf en mijn verhalen deel, is altijd een combinatie van de culturen waar ik werk en onderdeel van uit mag maken als veldwerker. Gecombineerd met mijn persoonlijk leven en geschiedenis.

Al mijn werk gaat over persoonlijke groei, bewustwording en hoe we tot verandering kunnen komen. Ik geef graag aandacht aan verhalen van waaruit hoop en kracht tot verandering spreken.

Man- en vrouw

Mijn meeste recente onderzoek verrichte ik de afgelopen jaren. Na jarenlang veldonderzoek naar de ongelijkheid tussen man en vrouw verricht te hebben. Wat begon met een wetenschappelijk promotieonderzoek in Tanzania en Zuid- Afrika. Later breidde dit zich ook uit naar de Westerse wereld en Nederland en heb ik mijn focus met name op het verhaal van de man gericht. Een boek over dit werk komt later dit jaar uit. Tevens werken we aan het maken van een documentaire en multimedia project over dit onderwerp. Zie voor meer informatie op de website.

Mijn interesse in de dood komt voort uit mijn eigen geschiedenis. Zelf verloor ik mijn vader en mijn broer in twee onafhankelijke auto ongelukken. Later verongelukte ook mijn geliefde en dierbare vriend toen ik in Tanzania woonde, naast ook nog het verlies van twee andere belangrijke mannen in mijn leven.

Daardoor ben ik diep geraakt geweest door de dood. Maar ook gefascineerd geraakt door hoe we deze doorgaans ervaren. Door de negativiteit en het taboe dat er veelal omheen hangt. Hoewel de pijn, het verdriet, en ook de rouw onmiskenbaar zijn, heb ik de dood zelf nooit als negatief ervaren. Maar andere manieren en perspectieven gezien en ervaren om er naar te kijken en met de dood om te gaan.

Op basis daarvan ben ik een boek over de dood aan het vorm geven dat een andere visie op de dood weergeeft. Ook werk ik  aan een kinderboek om een ander en lichter perspectief op de dood te geven dan wat we doorgaans gewend zijn aan onze kinderen te vertellen.

Door mijn eigen familie achtergrond, en mijn jarenlange werk in arme landen, ben ik heel diep doordrongen geraakt van de meerdere kanten die geld beslaan.

De donkere en lichte kant van geld. Hoeveel moois en goed geld kan brengen. Maar ook de taaie machtsstructuren die vaak achter geld schuilgaan.

Zelf heb ik met de erfenis van mijn overleden broer Victor de stichting Victory for Equality opgericht. Ook om hiermee te kunnen bewerkstelligen dat geld een transformerende en positieve draagkracht kan zijn.

Bewustwording beslaat vele velden en terreinen. Onder andere over de diepere levensthematiek en universele thema’s  die ik hiervoor beschreef.

Maar hoe kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor de wereld? Hoe kunnen we met onze middelen; zoals tijd, kennis en geld anders leren omgaan. Om voor onszelf en anderen een vruchtbaar bestaan op te kunnen bouwen?

Onze Westerse cultuur is doordrongen van snelheid, van bewerkstelligen en effectueren,van naar buiten gericht zijn en van het ratio en het denken. Door onderzoek en vele jaren bij andere volkeren te hebben doorgebracht, heb ik met een andere manier van leven kennis gemaakt. En hoe we vanuit een stillere en meer intuïtieve bron kunnen leven.

Victory for Equality

Tot slot: In 2006 heb ik de stichting Victory for Equality opgericht. Vernoemd naar mijn overleden broer Victor en deze is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige stichting waarbij we projecten ondersteunen en oprichten die zich richten op onderdrukte bevolkingsgroepen. Tegenwoordig ondersteunen we projecten tussen mannen en vrouwen, waarbij we mannen en vrouwen samenbrengen om de gelijkwaardigheid tussen hen te bevorderen. Zie voor meer informatie de website.