Begeleiding & Advies

Ik word soms gevraagd voor verschillende coaching- en advies opdrachten. Omdat ik vooral focus op mijn boeken en veldprojecten, heb ik hier niet altijd de mogelijkheden voor. Maar sommige aanvragen zijn zo mooi of interessant, dat ik er graag tijd voor maak.

Verzoeken die ik de laatste jaren heb ontvangen betreffen bijvoorbeeld hoe een foundation of stichting op te richten, zowel voor individuen als families die ervoor gekozen hebben een (familie-) fonds op te richten. Hierbij hebben we gekeken van het vinden van een doel, naar hoe contact te houden met het lokale veld en alles wat komt kijken bij het oprichten en het runnen van een (kleine) (familie-) stichting of fonds. Daarnaast geef ik advies door het bezoeken van lokale veldprojecten over de gehele wereld en het verrichten van kleinschalige evaluaties voor organisaties en fondsen die zelf niet aanwezig kunnen zijn of een fris en professioneel gezichtspunt willen aangaande het functioneren van hun projecten. Mochten er andere verzoeken zijn voor begeleiding of advies, van geheel andere aard, maar binnen mijn expertise en kennis; Voel vrij mij hiervoor te benaderen.

Workshops

Ook kan ik geboekt worden voor het geven van workshops aangaande de hiernaast genoemde thema’s.
Ik heb eenvoudige begeleidingsmethoden ontwikkeld om in kleine groepen aangaande hieronder meer uitgebreid beschreven thematiek te werken.
Over dood en verlies, Geld en hoe we er anders mee om kunnen gaan. Maar ook hoe we onze eigen stichtingen en fondsen op kunnen zetten.
Het man- vrouwen werk zal in samenwerking met onze stichting Victory for Equality en de organisatie Gender Works in Zuid- Afrika verzorgd worden. We organiseren driedaagse gender- verzoening workshops en ééndaagse gender verzoening tasters.

Onderwerpen

 • Mannen en Vrouwen

  Mannen als onderdeel van het gender- verhaal: Aangaande mijn jarenlange onderzoek en boek over gender. Waarbij ik me richt op mannen. En het verhaal vanuit een mannelijk oogpunt belicht. Gebaseerd op jarenlang onderzoek in Zuid- Afrika en Nederland.

 • Dood en Verlies

  Hoe we dit anders kunnen zien en ervaren. Vanuit een lichter perspectief. En een andere benadering.

 • Geld en Macht

  De transformerende werking die geld kan hebben. Wat geld echt betekent. En hoe vermogen terug gegeven kan worden aan de samenleving.

 • The Foundation

  De achtergrond, opbouw, projecten en mijn ervaring in het opzetten en leiden van een (familie-) stichting op de grond en in het veld.

Meer over de hoofdthema's

Man- en vrouw

Mijn meeste recente onderzoek verrichte ik de afgelopen jaren. Na jarenlang veldonderzoek naar de ongelijkheid tussen man en vrouw verricht te hebben. Wat begon met een wetenschappelijk promotieonderzoek in Tanzania en Zuid- Afrika. Later breidde dit zich ook uit naar de Westerse wereld en Nederland en heb ik mijn focus met name op het verhaal van de man gericht. Een boek over dit werk komt later dit jaar uit. Tevens werken we aan het maken van een documentaire en multimedia project over dit onderwerp. Zie voor meer informatie op de website.

Mijn interesse in de dood komt voort uit mijn eigen geschiedenis. Zelf verloor ik mijn vader en mijn broer in twee onafhankelijke auto ongelukken. Later verongelukte ook mijn geliefde en dierbare vriend toen ik in Tanzania woonde, naast ook nog het verlies van twee andere belangrijke mannen in mijn leven.

Daardoor ben ik diep geraakt geweest door de dood. Maar ook gefascineerd geraakt door hoe we deze doorgaans ervaren. Door de negativiteit en het taboe dat er veelal omheen hangt. Hoewel de pijn, het verdriet, en ook de rouw onmiskenbaar zijn, heb ik de dood zelf nooit als negatief ervaren. Maar andere manieren en perspectieven gezien en ervaren om er naar te kijken en met de dood om te gaan.

Op basis daarvan ben ik een boek over de dood aan het vorm geven dat een andere visie op de dood weergeeft. Ook werk ik  aan een kinderboek om een ander en lichter perspectief op de dood te geven dan wat we doorgaans gewend zijn aan onze kinderen te vertellen.

Door mijn eigen familie achtergrond, en mijn jarenlange werk in arme landen, ben ik heel diep doordrongen geraakt van de meerdere kanten die geld beslaan.

De donkere en lichte kant van geld. Hoeveel moois en goed geld kan brengen. Maar ook de taaie machtsstructuren die vaak achter geld schuilgaan.

Zelf heb ik met de erfenis van mijn overleden broer Victor de stichting Victory for Equality opgericht. Ook om hiermee te kunnen bewerkstelligen dat geld een transformerende en positieve draagkracht kan zijn.

Bewustwording beslaat vele velden en terreinen. Onder andere over de diepere levensthematiek en universele thema’s  die ik hiervoor beschreef.

Maar hoe kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor de wereld? Hoe kunnen we met onze middelen; zoals tijd, kennis en geld anders leren omgaan. Om voor onszelf en anderen een vruchtbaar bestaan op te kunnen bouwen?

Onze Westerse cultuur is doordrongen van snelheid, van bewerkstelligen en effectueren,van naar buiten gericht zijn en van het ratio en het denken. Door onderzoek en vele jaren bij andere volkeren te hebben doorgebracht, heb ik met een andere manier van leven kennis gemaakt. En hoe we vanuit een stillere en meer intuïtieve bron kunnen leven.